ispravka odbitka prethodnog poreza
ispravka zemljišnoknjižnog stanja