Traženo: isplata otpremnine tehnološki višak

Ukupno nađeno: 8 primeraU dokumentima tipa propisi od ukupno 1 pronadjenog primera 1 je prikazan.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

Poseban kolektivni ugovor za hemiju i nemetale (RS)

Poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu zaposlenom koji je proglašen kao tehnološki višak isplati otpremninu - najmanje u visini zbira jedne trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih deset godina i jedne četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada preko deset godina provedenih u radnom odnosu.

U dokumentima tipa sudska praksa od ukupno 2 pronadjena primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Uslov punovažnosti rešenja o otkazu ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška je isplata otpremnine pre otkaza ugovora o radu, a odricanje od prava na otpremninu pre donošenja odluke o tehnološkim , ekonomskim ili organizacionim promenama zbog kojih je prestala potreba za radom zaposlenih kod poslodavca je bez uticaja na zakonitost rešenja o otkazu ugovora o radu.

...

Po članu 117. Zakona o radu garantovani iznos otpremnine se ima isplatiti tužiocu kome je prestao radni odnos po osnovu tehnološkog viška . Time se ne dira u prava tuženog da svojini aktima reguliše umanjenje iznosa na ime toga što je tužilac dobio stan na korišćenje

U dokumentima tipa službena mišljenja od ukupno 5 pronadjenih primera svi su prikazani.
 Više informacija    OSTALI PRIMERI  

...

Moj poslodavac je drugim zaposlenima isplaćivao otpremninu po osnovu tehnološkog viška . Meni je isplatio niži iznos, sa obrazloženjem da sam ostvarila pravo na penziju. Da li imam pravo da tražim razliku?

...

Koje su moje obaveze kao poslodavca prema radniku koji je tehnološki višak i da li moram da mu isplatim otpremninu i u kom iznosu, s obzirom da ugovorom o radu nije utvrđena visina otpremnine ?

...

Prestao mi je radni odnos kao tehnološkom višku i isplaćena mi je otpremnina saglasno Zakonu o radu i Pojedinačnom kolektivnom ugovoru. Kod Nacionalne službe za zapošljavanje primao sam novčanu naknadu u trajanju od 12 meseci. Da li imam pravo na isplatu tri bruto zarade zbog odlaska u penziju?

...

Kao tehnološki višak ostao sam neraspoređen i prestao mi je radni odnos 30.04.2005. godine, a od 01.05.2005. godine sam prijavljen kod Nacionalne službe za zapošljavanje, gde ostvarujem pravo na novčanu naknadu i pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstvenu zaštitu. Do sada mi nije isplaćena otpremnina , a 12.09.2005. godine uručen mi je Aneks - otkaza Ugovora o radu. Po kom propisu treba da mi se obračuna i isplati otpremnina ?

...

Utvrđivanje visine otpremnine koja se isplaćuje zaposlenom koji je proglašen tehnološkim viškom