finansiranje studenata iz budžeta
finansiranje rada srednjih škola
finansiranje terorističkih aktivnosti