bilateralni ugovori
bilateralni sporazumi
bilateralni odnosi
bilateralni prevoz
bilateralni monopol