amortizacija zajma
amortizacija vozila
amortizacija stopa
amortizacija osnovnih sredstava
amortizacija dugova
amortizacija kredita
amortizacija menice
amortizacija obveznica