Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

Na osnovu člana 58. stav 3. Zakona o lovstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O VRSTI I BROJU PASA ZA LOV NA POJEDINE VRSTE DIVLjAČI U ODREĐENIM PODRUČJIMA

(Objavljeno u "Sl. novine FBiH", br. 5 od 30 januara 2008)

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju vrste i broj čistokrvnih lovačkih pasa sa položenim ispitom urođenih osobina za lov na pojedine vrste divljači u određenim područjima.

II. LOVAČKI PSI

Član 2.

Čistokrvni lovački psi u smislu ovog Pravilnika jesu svi psi koji udovoljavaju potrebama za lov i posjeduju zvanični Rodovnik izdan od jedne od članica Međunarodne kinološke federacije (FCI).
Rodovnike za pse u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) izdaju kinološki savezi - kao ovlašćeni članovi Međunarodne kinološke federacije (FCI), na osnovu zvaničnih podataka o porijeklu pasa, a dopunjavaju ih na osnovu pozitivne ocjene dobijene na zvanično organizovanoj smotri ili izložbi za ocjenu oblika (eksterijeru) pasa i pozitivne ocjene na organizovanom ispitu urođenih osobina pojedinih pasmina pasa.

Član 3.

U lovu se mogu upotrebljavati lovački psi koji su registrovani kod kinoloških saveza u Federaciji i imaju pozitivnu ocjenu sa Smotre za ocjenu oblika i položen Ispit urođenih osobina po pravilnicima kinoloških saveza.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, radi uvježbavanja za obavljanje određenih radnji u lovu, mladi lovački psi mogu sudjelovati u lovu i bez položenog ispita prirođenih osobina, do navršenih 18 mjeseci života.

III. VRSTE PASA

Član 4.

Pasmine lovačkih pasa u smislu ovoga Pravilnika koje se najčešće upotrebljavaju u Federaciji razvrstavaju se po grupama:
- terijeri: njemački lovni terijer, foksterijer kratkodlaki i foksterijer oštrodlaki;
- jazavčari: jazavčar kratkodlaki, jazavčar oštrodlaki, jazavčar dugodlaki i jazavčar kunićar;
- goniči: istarski kratkodlaki gonič, istarski oštrodlaki gonič, posavski gonič, dalmatinski pas, bosanski oštrodlaki gonič (barak), srpski gonič, trobojni srpski gonič, planinski crnogorski gonič, slovački gonič (Kopov), tirolski gonič, alpski brak-jazavčar, bigl i baset;
- krvosljednici: bavarski i hanoverski;
- ptičari: njemački ptičar kratkodlaki, njemački ptičar oštrodlaki, njemački ptičar dugodlaki, pudlpointer, vajmarski ptičar, talijanski ptičar kratkodlaki, talijanski ptičar oštrodlaki (spinon), mađarska vižla kratkodlaka, mađarska vižla oštrodlaka, mali minsterlander, veliki minsterlander, espanjol breton, kortalsov grifon, češki fousek, pointer, engleski seter, gordon seter i irski seter,
- donosači divljači: labradorski retriver, zlatni retriver, retriver ravne dlake i retriver kovrčave dlake;
- dizači divljači: engleski koker španijel, engleski špringer španijel, velški špringer španijel, klamber španijel i njemački prepeličar.

Član 5.

Ako se u Federaciji upotrebljavaju u lovu pasmine lovačkih pasa koje nisu navedene u članu 4. ovog Pravilnika, smatrat će se lovačkim psima ako posjeduju dokument da su kao takvi evidentirani kod jedne od članica Međunarodne kinološke federacije.

Član 6.

Strani državljani u lovu mogu koristiti lovačke pse registrirane u zemljama iz kojih dolaze a imaju dokaze da su položili ispit u radu - prema propisima Međunarodne kinološke federacije - FCI.

IV. BROJ LOVAČKIH PASA ZA LOV DIVLjAČI

Član 7.

Korisnik lovišta, pravno ili fizičko lice kojem je povjereno pravo korištenja lovišta (u daljem tekstu: korisnik) je obavezano da u lovištu kojim gospodari obezbijedi lov sa psima u skladu s odredbama ovog Pravilnika.
:


Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: