Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:

ZAKON

O MERAMA ZA OTKLANjANjE I UBLAŽAVANjE POSLEDICA PRIMENE SANKCIJA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 46/92, 7/95, 45/02)

Član 1.

Za otklanjanje, odnosno ublažavanje posledica izazvanih primenom ekonomskih i drugih sankcija međunarodnih organizacija prema Saveznoj Republici Jugoslaviji, odnosno Republici Srbiji mogu se preduzeti mere: ograničenja prometa roba i usluga; ograničenja raspolaganja delom sredstava pravnih i fizičkih lica; ograničenja potrošnje i druge mere utvrđene ovim zakonom.

Član 2.

Radi otklanjanja, odnosno ublažavanja posledica izazvanih primenom sankcija iz člana 1. ovog zakona Vlada Republike Srbije može, dok posledice takvih mera traju, propisati:
1) mere ograničenja kupovine, odnosno prodaje određenih proizvoda ili količine određenih proizvoda;
2) zabranu prometa, odnosno prodaje određenih proizvoda, uključujući i izvoz, odnosno uvoz proizvoda, ograničenje prometa pojedinih proizvoda u pogledu vrste, kvaliteta ili drugih svojstava ili određivanje posebnih uslova za promet pojedinih proizvoda (kupovina po odobrenju ili drugoj ispravi, obavljanje prometa preko određene organizacije i dr.);
3) zabranu pravnim i fizičkim licima da obavljaju promet pojedinih proizvoda;
4) zabranu upotrebe određenih proizvoda u proizvodnji drugih određenih proizvoda;
5) obavezu određenih pravnih lica i preduzetnika da stave u promet određene vrste i količine pojedinih proizvoda ili da ih stave na raspolaganje, odnosno da ih isporuče određenim korisnicima po određenom redosledu;
Odredba ovog stava ne odnosi se na primarne poljoprivredne proizvode (žitarice, stoka, mleko i sl.) proizvedene na zemljoradničkim gazdinstvima;
6) obavezu određenih pravnih lica da obrazuju i čuvaju u rezervi određene vrste i količine proizvoda;
7) obavezu određenih pravnih i fizičkih lica da obave prevoz robe i drugih dobara, kao i putnika;
8) obavezu određenih pravnih lica da u svojim skladištima čuvaju određenu robu i da obavljaju istovar, odnosno utovar robe;
9) mere ograničenja korišćenja dela sredstava pravnih i fizičkih lica za određene namene;
10) mere za racionalno korišćenje komunalnih i drugih usluga.
Vlada Republike Srbije preduzima mere iz stava 1. ovog člana ako takve mere nisu preduzeli nadležni organi Savezne Republike Jugoslavije.
-------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
Na osnovu odluke Saveznog ustavnog suda IU br. 143/2000 ("Sl. glasnik RS", br. 45/02) odredba člana 2. stav 1. tačka 9) nije saglasna sa Ustavom SRJ.
-------------------

Član 3.

Za vreme primene mera kojima se otklanjaju ili ublažavaju posledice primene sankcija iz člana 1. ovog zakona, zarade, odnosno penzije utvrđuju se i isplaćuju u skladu s aktom Vlade Republike Srbije, ako njihovo utvrđivanje i usklađivanje za vreme primene tih mera nije zakonom uređeno.
-------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
Na osnovu odluke Ustavnog suda RS IU br. 149/94 ("Sl. glasnik RS", br. 7/95) član 3. nije saglasan sa Ustavom u delu "odnosno penzije".
-------------------

Član 4.

Ko postupa protivno propisima i merama utvrđenim ovim zakonom za otklanjanje i ublažavanje posledica primena sankcija međunarodnih organizacija, pa usled toga nastupi ugrožavanje zdravlja ili života ljudi ili znatna materijalna šteta ili veći poremećaj u proizvodnji i prometu, kazniće se za krivično delo zatvorom najmanje tri godine.
Za pokušaj će se kazniti.
Predmeti, dobit, imovinska i druga korist oduzeće se.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije"
-------------------
NAPOMENA REDAKCIJE:
U nastavku teksta objavljujemo Odluku Ustavnog suda Republike Srbije broj 149 o oceni ustavnosti člana 3. ovog Zakona.
Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas: