Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:
Na osnovu člana 65. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana ("Službeni glasnik RS", br. 36/91, 79/91, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94 i 52/96), Vlada Republike Srbije donosi

ODLUKU

O MREŽI USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE

(Objavljena u "Sl. glasniku RS" br. 74/91, 55/92, 21/94, 4/96, 46/97, 53/97, 21/98, 31/98, 50/99, 42/02, 68/02, 91/02, 42/03, 84/03, 100/03, 117/03, 120/04, 132/04, 36/05, 65/2006, 106/2006, 12/2008)

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se mreža ustanova socijalne zaštite.

Član 2.

Mreža ustanova socijalne zaštite ( u daljem tekstu: ustanove), sadrži vrstu, broj i razmeštaj ustanova u kojima se ostvaruju prava na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite u smeštaj u drugu porodicu, u skladu sa potrebama korisnika ovih prava.

Član 3.

Smeštaj dece i omladine bez roditeljskog staranja i dece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama u ustanove socijalne zaštite ostvarivaće se u 11 domova za decu i omladinu, jednom centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine, u domskim odeljenjima u okviru četiri centra za socijalni rad i u odeljenju prihvatilišta i prihvatne stanice u okviru jednog centra za socijalni rad, koji su utvrđeni ovom odlukom.

Član 4.

Organizovanje i obavljanje neposrednog smeštaja u druge porodice dece bez roditeljskog staranja i dece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, ostvarivaće jedan centar za porodični smeštaj.
Delatnost iz stava 1. ovog člana obavljaće se i u okviru centara za socijalni rad i ustanova iz člana 3. ove odluke.

Član 5.

Smeštaj dece i omladine ometene u mentalnom razvoju, višestruko ometene u razvoju i obolele od autizma ostvarivaće se u četiri doma za decu i omladinu ometenu u razvoju, dva odeljenja u okviru domova za odrasla lica ometena u mentalnom razvoju, jednom odeljenju u okviru doma za decu i omladinu i jednom odeljenju centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine.

Član 6.

Smeštaj telesno invalidnih lica sa očuvanim mentalnim sposobnostima ostvarivaće se u dva doma za odrasla invalidna lica.

Član 7.

Smeštaj dece i omladine sa poremećajima u društvenom ponašanju, ostvarivaće se u tri zavoda za vaspitanje dece i omladine.

Član 8.

Smeštaj penzionera i starih lica ostvarivaće se u 35 domova za penzionere i stara lica odnosno gerontoloških centara.
Smeštaj lica iz stava 1. ovog člana ostvarivaće se i u domskim odeljenjima u okviru osam centara za socijalni rad, utvrđenih ovom odlukom.
Smeštaj lica iz stava 1. ovog člana pod posebnim uslovima (zaštićeno stanovanje) ostvarivaće se i u stambenim jedinicama gerontoloških centara, centara za socijalni rad i drugih subjekata koji organizuju pružanje ovog oblika zaštite i raspolažu kapacitetima namenjenim ovim obliku zaštite.

Član 9.

Smeštaj telesno invalidnih lica i lica sa čulnim oštećenjima, kod kojih su očuvane mentalne sposobnosti, ostvarivaće se u ustanovama iz člana 8. ove odluke, a smeštaj lica sa oštećenim vidom i u jednom domu za lica sa oštećenim vidom.

Član 10.

Smeštaj lica ometenih u mentalnom razvoju i duševno obolelih lica ostvarivaće se u dva zavoda i osam domova za lica ometena u mentalnom razvoju odnosno duševno obolela deca.

Član 11.

(Brisan)

Član 12.

Tabelarni pregled plana mreže ustanova socijalne zaštite je sastavni deo ove odluke.

Član 13.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
TABELARNI PREGLED USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA SMEŠTAJ KORISNIKA

-------------------------------------------------------------------------
Mesto i naziv ustanove Kapacitet Planirane mere
-------------------------------------------------------------------------
1 2 3
-------------------------------------------------------------------------
(1) DOMOVI ZA DECU I OMLADINU
1. UŽICE
"Petar Radovanović" 141
2. NIŠ
"Duško Radović" 96
3. NEGOTIN
" Stanko Paunović" 88
4. BANjA KOVILjAČA
"Vera Blagojević" 60
5. KRUŠEVAC
" 25. maj" 80
6. (Brisana)
7. BELA CRKVA
"Vera Radivojević" 120
8. NOVI SAD
SOD Dečje selo "Dr. Milorad Pavlović" -
Kamenica 178
9. PANČEVO
Dom 72
10. SOMBOR
Dom za decu i omladinu 80
prihvatna stanica 15
11. SUBOTICA
"Kolevka"
- objekat u Ulici Jaše Ignjatovića bb,
stacionar sa rehabilitacionim odeljenjem 180
- objekat u ulici Alekse Šantića 27, domsko
odeljenje 60
DOMSKA ODELjENjA ZA DECU I OMLADINU U OKVIRU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
VALjEVO
"Mihajlo Stupar" (uz CSR) 24
ĆUPRIJA (uz CSR) 25
ALEKSINAC
"Kristina Markušić" (uz CSR) 48 Završetak adaptacije
KRAGUJEVAC (uz CSR) 48
(2) CENTAR ZA ZAŠTITU ODOJČADI, DECE I OMLADINE BEOGRAD
1. BEOGRAD
Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine 266
U sastavu Centra su
(1) Stacionar za majku i dete
- Stacionar za decu do 3 godine 218 mesta
- Rehabilitaciono odeljenje 50 mesta
- Materinski dom 40 mesta
(2) Domovi za decu i omladinu
- "Jovan Jovanović - Zmaj"
domski smeštaj 80 mesta
- "Drinka Pavlović" 96 mesta
- "Moša Pijade" 96 mesta
- "Dragutin Filipović Jusa"
domski smeštaj 30 mesta
prihvatna stanica za decu od 3 do 7 godina 12 mesta
- Dom za srednjoškolsku i studentsku omladinu 40 mesta
(3) CENTAR ZA PORODIČNI SMEŠTAJ
1. MILOŠEVAC 500
(4) DOMOVI ZA DECU I OMLADINU OMETENU U RAZVOJU
1. SREMČICA - BEOGRAD
Dom za decu i omladinu mentalno ometenu u
razvoju stepena umerene i teže mentalne
ometenosti 300
2. NOVI SAD - VETERNIK
Dom za decu i omladinu ometenu
u mentalnom razvoju stepena umereno
teže i teške mentalne ometenosti 550
3. BEOGRAD
Dom za decu i omladinu obolelu od autizma 70 Dogradnja radi povećanja
kapaciteta (sa 18 na 70)
4. BLACE _ TRBUNjE
Dom za omladinu ometenu u razvoju 120
(6) ZAVOD ZA VASPITANjE DECE I OMLADINE
1. NIŠ
Zavod za vaspitanje omladine
- Zavodski smeštaj 72 mesta
2. NEGOTIN
Zavod za vaspitanje omladine 129
3. BEOGRAD
Zavod za vaspitanje dece i omladine
- Zavodski smeštaj 60 mesta
4. (Brisana)
5. SUBOTICA
Zavod za vaspitanje dece i omladine 80 Adaptacija radi povećanja
za 20 mesta (sa 60 na 80)
(7) DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA
1. PANČEVO
Dom za lica sa oštećenim vidom 150
2. BEOGRAD
Dom za odrasla invalidna lica 90
3. DOLjEVAC
Dom za odrasla invalidna lica i stara lica 100
(8) ZAVOD (DOM) ZA SMEŠTAJ ODRASLIH LICA OMETENIH U MENTALNOM RAZVOJU I DUŠEVNO OBOLELIH LICA
1. KRAGUJEVAC
Zavod za zbrinjavanje odraslih lica
"Male pčelice" 850
2. ŠTIMLjE
Specijalni zavod 300 Rekonstrukcija objekta i
sa Odeljenjem za mentalno odvajanje odeljenja za
ometenu decu i omladinu 145 odrasla i stara lica od
Odeljenja za decu i omladinu
3. VELIKI POPOVAC
Dom za lica ometena u mentalnom razvoju
stepena u merene i teže mentalne ometenosti
- "Gvozden Jovančićević" 230
4. STAMNICA
Dom za lica ometena u mentalnom razvoju
stepena teške mentalne ometenosti 350
5. KULINA
Dom za lica ometena u mentalnom razvoju
stepena teže i teške mentalne ometenosti
"25 maj" 560
6. TUTIN
Dom za lica mentalno ometena u razvoju 205 Završetak izgradnje
novog objekta
7. STARA MORAVICA
Dom za lica ometena u mentalnom razvoju
"Otthon" 345 Završetak izgradnje
8. JABUKA
Dom za lica ometena u mentalnom razvoju
stepena umerene i teže mentalne ometanosti 180 Adaptacija i dogradnja
radi povećanja kapaciteta
za ženski p
Za pristup kompletnom i ažurnom tekstu ovog dokumeta, molimo vas:
  • da se ulogujete na domen www.podaci.net ukoliko ste naš registrovani korisnik,
  • da nam prosledite vašu e-mail adresu ili broj telefona (e-mail: telefon: ime i prezime ili firma: )
    kako bismo vam saopštili komercijalne uslove za regularni pristup (uslove možete proveriti i na adresi www.podaci.net/_servisi) ili
  • ukoliko ste samo radoznali, pregledajte demo verziju naših servisa na www.podaci.net/gost bez obaveze prijavljivanja